Sinice

Sinice, specificky cyanobakterie jsou jednoduché organismy schopny provádět fotosyntézu. Při splnění určitých podmínek, jako teplota vody, pH, obsah kyslíku ve vodě a zejména obsah anorganických živin dusíku a fosforu, dochází k jejich množení. Jejich nadměrný výskyt tzv. vodní květ sinic ve vodních nádržích představuje významný ekologický problém. Sinice kontaminují vodní plochy, které slouží jako zdroj pitné vody nebo k rekreačním účelům. Vodní květ sinic vzniká v důsledku zvyšování teploty vody od konce května a přetrvává ve vodě až do října. Na podzim se vlivem nízkých teplot koncentrace buněk ve vodě sníží. Nastává klidové stádium sinic a řas, které klesnou ke dnu a uloží se do sedimentu. Takto přežijí nepříznivé podmínky zimy. S příchodem jara jsou sinice vyplaveny k hladině a dávají tak vzniknout novým populacím na vodní ploše.

Jak dokážeme eliminovat tvorbu sinic na vodní ploše:
V časných jarních měsících odtěžíme sedimenty sacím bagrem. Odebráním sedimentu včetně klidových stádií sinic z vodní plochy dojde ke snížení jejich koncentrace. To se projeví na snížené produkci vodního květu sinic v letních měsících. Preventivní těžbu realizujeme podle lokality v období od února do dubna. V letních měsících, v době bujného růstu sinic, aplikujeme chemické srážení koagulačním přípravkem. Koagulant srazí sinice na dno do sedimentu. Vodní květ sinic okamžitě mizí z hladiny, sraženy sinice spolu s vrstvou dnového sedimentu neprodleně odtěžíme sacím bagrem. Těžba sedimentu zajistí eliminaci vodního květu sinic i v následujících letech po sražení sinic a odtěžení sedimentu. Dlouhodobá údržba vodní plochy z hlediska tvorby vodního květu sinic spočívá v narušení jejich životních podmínek. I když neumíme zabránit zvyšování teploty vody, můžeme zabránit růstu sinic snižováním koncentrace potřebných živin. Koncentrace fosforu v prostředí zvyšuje aplikace hnojiv, pracích prášků apod.

Uložiť odkaz do záložiek.