Bagry

Sací bagry společnosti PROGROUPE slouží k odstraňování a těžbě hloubkových sedimentů z vodních ploch. Naše plovoucí sací bagry jsou vybaveny rozmanitým příslušenstvím tak, aby vyhověly požadavkům téměř každého projektu. Pro zvýšení efektivity práce jsou bagry vybaveny systémem SMART DREDGING, který tvoří soubor senzorů, průtokoměrů a tlakoměrů. Přehled našich sacích bagrů: DredgeKing PERM Náš největší a Prečítať viac o Bagry[…]

Jaké velké jezero dokážeme vyčistit?

Od malých domácích jezírek po obrovské vodní toky, jezera a řeky. Naše plovoucí flotila zahrnuje malý obratný bagr, který se vejde na přívěsný vozík za osobní auto, ale i bagry vhodné pro velké projekty. Máme zkušenosti s projekty odstranění sedimentů v rozsahu stovek tisíc tun. Nakolik je každý jeden projekt velmi specifický, každou cenovou nabídku Prečítať viac o Jaké velké jezero dokážeme vyčistit?[…]

Sinice

Sinice, specificky cyanobakterie jsou jednoduché organismy schopny provádět fotosyntézu. Při splnění určitých podmínek, jako teplota vody, pH, obsah kyslíku ve vodě a zejména obsah anorganických živin dusíku a fosforu, dochází k jejich množení. Jejich nadměrný výskyt tzv. vodní květ sinic ve vodních nádržích představuje významný ekologický problém. Sinice kontaminují vodní plochy, které slouží jako zdroj Prečítať viac o Sinice[…]

Kdo jsme a co děláme?

V PROGROUPE je naším cílem zlepšit stav životního prostředí těžbou a zpracováním hloubkových sedimentů ze dna vodních toků a jezer. Tím obnovíme kapacitu nádrží, prohloubíme a udržíme splavnost vodních cest, a zajistíme jejich čistotu. Dokážeme revitalizovat a obnovit vodní toky těžbou sedimentu, sekáním nežádoucího rostlinstva, vyčištěním koryta od nánosů, odstraněním naplaveného odpadu, a stabilizováním břehové Prečítať viac o Kdo jsme a co děláme?[…]