Kdo jsme a co děláme?

V PROGROUPE je naším cílem zlepšit stav životního prostředí těžbou a zpracováním hloubkových sedimentů ze dna vodních toků a jezer. Tím obnovíme kapacitu nádrží, prohloubíme a udržíme splavnost vodních cest, a zajistíme jejich čistotu. Dokážeme revitalizovat a obnovit vodní toky těžbou sedimentu, sekáním nežádoucího rostlinstva, vyčištěním koryta od nánosů, odstraněním naplaveného odpadu, a stabilizováním břehové linie. K odstranění sedimentů využíváme tzv. mokrou metodu. Na rozdíl od konvenční metody, kdy je nutné vodní plochu vypustit, zůstává jezero během naší práce plně funkční. Díky tomu je možné vodní plochu aktivně využívat pro rekreační účely. Zároveň jsou chráněny vodní živočichové, kterým těžba sedimentu nenarušuje životní prostředí. Při malých projektech používáme na zpracování sedimentu geovaky. Tyto jsou prostorově nenáročné a levné, čímž dokážeme ekonomicky vyčistit i menší jezírka.

Uložiť odkaz do záložiek.