Vyčistíme vaše jezero

Nabídka služeb

VYČISTÍME KORYTO OD NÁNOSŮ sedimentu

Vyčistíme koryto nebo kanál od nánosů sedimentu. Odstraněné sedimenty pak podle konkrétních požadavků a regulací zpracujeme, zneškodníme nebo dále využijeme.

ODSTRANÍME A ZPRACUJEME NAPLAVENÝ ODPAD

S pomocí připojitelných zařízení odstraníme různé druhy naplaveného organického materiálu a odpadu.

POKOSÍME A ZPRACUJEME NEŽÁDOUCÍ ROSTLINSTVO

Pokosíme, sesbíráme, shromáždíme a podle požadavku i ekologicky zlikvidujeme rostlinstvo z vodné plochy, z nedostupného prostoru vodního toku nebo kanálu.

ODSTRANĚNÝM sedimentem STABILIZujeme BŘEHOVOU LINII

Našim systémem RESET (REpair Shore Erosion Technology) dokážeme odstraněný materiál využít při rekonstrukci a stabilizaci břehových nátrží a výmolů.

NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE! +421 2 209 094 40

Postaráme se, abyste měli čisté jezero – kosíme trávu, vybíráme naplaveniny, redukujeme nánosy sedimentu po záplavové vodě.

Většinu údržbových prací je možno realizovat stavební technikou ze břehu. Efektivita takové práce je však zpravidla nízká. Dosah techniky operující ze břehu je navíc limitován dosahem ramena pracovního stroje.
VÝHODY

Postaráme se, abyste měli čisté jezero – kosíme trávu, vybíráme naplaveniny, redukujeme nánosy sedimentu po záplavové vodě. Většinu údržbových prací je možno realizovat stavební technikou ze břehu. Efektivita takové práce je však zpravidla nízká. Dosah techniky operující ze břehu je navíc limitován dosahem ramena pracovního stroje. VÝHODY Používáme plovoucí stroje, které už svou koncepcí eliminují negativa stavebních strojů při údržbě vodní plochy. Malý plovoucí sací bagr DredgePrince dokáže zabezpečit speciální údržbu vodní plochy v kratším čase než konvenční stavební technika, zejména díky rychlému přesunu po vodní hladině a velkému operačnímu radiusu. Díky přesunu po vodě je DredgePrince schopný vykonat práci s násobně nižší spotřebou paliva a se zanedbatelnými náklady na dopravu stroje.

Více informací o našich službách a projektech naleznete na našem webu

O nás

NAPIŠTE NÁM